| | | | | | | |
Careers

บริษัท วามิน เคมีคัล จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ กลุ่ม Solvent จากประเทศสหรัฐอเมริกา และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เปิดรับสมัครพนักงานที่พร้อมเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปกับเรา


พนักงานขาย / Sales Executive

ชื่อตำแหน่ง :: พนักงานขาย / Sales Executive
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง :: การตลาด /งานขาย /ลูกค้าสัมพันธ์
รูปแบบงาน :: งานประจำ
ลักษณะงาน :: 1. รับผิดชอบงานขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ
โดยนำเสนอขายสินค้าประเภทเคมีอุตสาหกรรมที่บริษัทนำเข้าจากต่างประเทศ
ให้ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง
2. ติดต่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย
3. ประสานงานภายในองค์กรเพื่อบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุดและซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย

สถานที่ทำงาน :: ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานี พระราม 9
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :: 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 25-35 ปี
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถยนต์ได้
5. มีความตั้งใจ อดทน ละเอียด รอบคอบ และรักงานบริการ
6. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเคมีภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษ
8. สามารถใช้ MS Office และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ประสบการณ์การทำงาน :: 0-3 ปี
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ :: (เงินเดือนตามประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่มีประสบการณ์ที่พร้อมจะเติบโตไปกับองค์กร)


พนักงานส่งสินค้า

ชื่อตำแหน่ง :: พนักงานส่งสินค้า
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง :: ขับรถ / Logistics/ คลังสินค้า
รูปแบบงาน :: งานประจำ
ลักษณะงาน :: รับผิดชอบขับรถ 4 ล้อ และ 6 ล้อส่งสินค้าเคมีภัณฑ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
ขับรถโฟล์คลิฟท์ (FORKLIFT) ขึ้นลงสินค้า
ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ
ดูแลรักษาความสะอาด และบำรุงรักษารถส่งของที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :: มีใบขับขี่ประเภท 2 หรือ 4

สามารถขึ้นลงสินค้าในเวลาเช้าของวัน (ในกรณีที่ลูกค้าต้องการรับสินค้าเช้า)
มีความรับผิดชอบ มีวินัย และตรงเวลา
มีสุขภาพแข็งแรง

ประสบการณ์การทำงาน :: ไม่จำกัด
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ :: ตามประสบการณ์ มีเงินเดือนประจำ + ค่าเที่ยวที่สามารถส่งได้ต่อวัน
สถานที่ทำงาน :: สมุทรปราการ
เขตพื้นที่ :: สุขสวัสดิ์ 78
รายได้อื่น ๆ :: โบนัสประจำปี


รับสมัครทางจดหมาย หรือ ด้วยตนเอง
สอบถามโทร 02-817-5228-30 หรือ contact@waminchemical.com


Wamin Chemical Company Limited contact@waminchemical.com | +662 246 2577
Careers
บริษัท วามิน เคมีคัล จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ กลุ่ม Solvent จากประเทศสหรัฐอเมริกา และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เปิดรับสมัครพนักงานที่พร้อมเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปกับเรา
พนักงานขาย / Sales Executive

ชื่อตำแหน่ง :: พนักงานขาย / Sales Executive
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง :: การตลาด /งานขาย /ลูกค้าสัมพันธ์
รูปแบบงาน :: งานประจำ
ลักษณะงาน :: 1. รับผิดชอบงานขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ
โดยนำเสนอขายสินค้าประเภทเคมีอุตสาหกรรมที่บริษัทนำเข้าจากต่างประเทศ
ให้ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง
2. ติดต่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย
3. ประสานงานภายในองค์กรเพื่อบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุดและซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย

สถานที่ทำงาน :: ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานี พระราม 9
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :: 1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 25-35 ปี
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถยนต์ได้
5. มีความตั้งใจ อดทน ละเอียด รอบคอบ และรักงานบริการ
6. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเคมีภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษ
8. สามารถใช้ MS Office และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ประสบการณ์การทำงาน :: 0-3 ปี
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ :: (เงินเดือนตามประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่มีประสบการณ์ที่พร้อมจะเติบโตไปกับองค์กร)


พนักงานส่งสินค้า

ชื่อตำแหน่ง :: พนักงานส่งสินค้า
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง :: ขับรถ / Logistics/ คลังสินค้า
รูปแบบงาน :: งานประจำ
ลักษณะงาน :: รับผิดชอบขับรถ 4 ล้อ และ 6 ล้อส่งสินค้าเคมีภัณฑ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
ขับรถโฟล์คลิฟท์ (FORKLIFT) ขึ้นลงสินค้า
ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ
ดูแลรักษาความสะอาด และบำรุงรักษารถส่งของที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :: มีใบขับขี่ประเภท 2 หรือ 4

สามารถขึ้นลงสินค้าในเวลาเช้าของวัน (ในกรณีที่ลูกค้าต้องการรับสินค้าเช้า)
มีความรับผิดชอบ มีวินัย และตรงเวลา
มีสุขภาพแข็งแรง

ประสบการณ์การทำงาน :: ไม่จำกัด
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ :: ตามประสบการณ์ มีเงินเดือนประจำ + ค่าเที่ยวที่สามารถส่งได้ต่อวัน
สถานที่ทำงาน :: สมุทรปราการ
เขตพื้นที่ :: สุขสวัสดิ์ 78
รายได้อื่น ๆ :: โบนัสประจำปี


รับสมัครทางจดหมาย หรือ ด้วยตนเอง
สอบถามโทร 02-817-5228-30 หรือ contact@waminchemical.com


บริษัท วามิน เคมีคัล จำกัด

สำนักงานใหญ่
322/185 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-246-2577
โทรสาร. 02-246-2570

คลังสินค้า
โทร. 02-817-5228-30
โทรสาร. 02-817-8001

contact@waminchemical.com